Lieler Musik Programm 2012

Hier erfahren Sie alle News der Lieler Musik (Fanfare des Trois Frontières) und auch wie Sie Mitglied werden können!

Lieler Musik

      1. Juli    Concert zu Ouren op der Kirmes            18:00 Auer

      3. Juli    Firmung zu Kliärref                               16:30 Auer

    15. Juli    Concert om Béierfest zu Hëpperdang      20:30 Auer

    29. Juli    Concert om Camping zu Léiler                11:00 Auer

    15. Aug. Prozessioun zu Léiler bei d'Grott              11:00 Auer

    25. Aug. Wanderdag beim Europadenkmol

    13. Okt. Concert mat denen 5 Musiken aus der neier Gemeng Kliärref an der Hall, route d'Eselborn zu
                 Kliärref (d'Zäit heifir ass nach nit ganz klor géint 20:00 Auer)

      8. Dez. Internationalt Musikstreffen zu Léiler          20:00 Auer

    26. Dez. Rallye pédestre zu Léiler                            10:00 Auer

    5. Januar 2013 Galaconcert Léiler Musik                    20:00 Auer